Aktuality
25.08.2016

Změna sídla Rady pro veřejný dohled nad auditem

Nové sídlo Rady pro veřejný dohled nad auditem:

Vodičkova 1935/38
110 00 Praha 1 - Nové Městovíce
11.08.2016

Vznik CEAOB

12. července 2016 proběhlo v Bruselu ustavující jednání výboru CEAOB. Tento výbor je zakotven v Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 537 z roku 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Jeho členy jsou zástupci jednotlivých členských zemí a zástupce ESMA. Úkolem výboru CEAOB je organizovat spolupráci mezi orgány dohledu jednotlivých členských zemí. Předsedou výboru CEAOB byl zvolen Ralf Bose z německého orgánu dohledu. 

V průběhu jednání byl schválen jednací řád, pracovní program a pracovní skupiny pro klíčové oblasti spolupráce. Ustavujícího jednání se za Radu pro veřejný dohled nad auditem zúčastnili Ing. Jiří Nekovář a RNDr. Eva Racková.


více
31.05.2016

Třetí část otázek a odpovědí k reformě auditu

Na stránkách DG FISMA je k dispozici třetí část otázek a odpovědí k reformě auditu. Odkaz na oficiální stránku DG FISMA, kde jsou otázky a odpovědi zveřejňovány, je umístěn na stránkách Rady pro veřejný dohled nad auditem v sekci Mezinárodní záležitosti.


více
Archiv aktualit »

Rada pro veřejný dohled nad auditem


Vítejte na stránkách Rady pro veřejný dohled nad auditem

Rada je orgánem veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti vzniklá ze zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, jemuž podléhají všichni statuární auditoři a auditorské společnosti. Rada je pověřena i dohledem nad činností Komory auditorů České republiky a je nezávislá na auditorské profesi.

Fungování Rady by mělo vést ke zvýšení důvěryhodnosti auditorské profese a účetních jednotek, jejichž účetní závěrka je ověřena auditorem, směrem k domácím a zahraničním investorům i pro širokou veřejnost a státní instituce. Cílem je zvýšení transparentnosti, komfortu a především důvěry klientů v kvalitu auditorských služeb. Stejně tak vznik orgánu veřejného dohledu má zvýšit jistotu a komfort osob vykonávajících auditorskou profesi. Dalším cílem je zajištění efektivní spolupráce mezi orgány dohledu nad auditorskou činností v ostatních zemích Evropské unie i mimo ni.