Aktuality
04.01.2018

Seminář „Kudy kam labyrintem auditu“

Dne 5. října 2017 proběhl v Brně seminář organizovaný společně Nejvyšším správním soudem, Radou pro veřejný dohled nad auditem a Komorou auditorů ČR. Jednotlivá vystoupení zástupců dohledového orgánu i profesní samosprávy byla zaměřena nejen na problematiku aktuální právní regulace auditu, ale také na osvětlení základních principů a východisek, z nichž vychází (či by měla vycházet) práce každého auditora. Prostor byl věnován kritickému zhodnocení evropské reformy auditu, vztahu samosprávy a dohledu, včetně nového kompetenčního rámce po novele 299/2016 Sb., i problematice organizačního zajištění systému kontroly kvality a následného sankcionování. 

Cílem bylo zdůraznit veřejný zájem na řádném výkonu auditorské činnosti a s tím související nutnost preventivního působení obou orgánů jak v rovině kontrolní, tak sankční. Za leitmotiv výkladu proto možno považovat ideu, že činnost obou orgánů je efektivní a chrání veřejný zájem tehdy, je-li schopna zajistit včasné postihování nedostatků v činnosti auditorů a předcházet eventuálním škodám v důsledku nekvality auditorských služeb. To úzce souvisí s auditem chápaným primárně jak služba veřejnosti poskytující vysoce profesionální ujištění ve vztahu k (nejen) finanční situaci auditovaného klienta. Obsah semináře byl zúčastněnými soudci hodnocen velmi kladně a lze jen věřit, že dále napomůže kvalifikovanému věcnému rozhodování jednotlivých kauz, které budou posuzovány mocí soudní. 


více
31.12.2017

Skončil 11. ročník Mezinárodního institutu o regulaci auditu pořádaný PCAOB

Washington, 11. prosince 2017

Rada Spojených států amerických pro dohled nad auditorskými společnostmi (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB) minulý týden uspořádala již 11. ročník Mezinárodního institutu o regulaci auditu, kde se projednávala nejrůznější témata včetně klíčových mezinárodních událostí, trendů v oblasti Initial Public Offerings (tj. prvotních nabídek akcií investorům), auditní firemní kultury, technologií a datové analytiky, finančních podvodů a auditorů a pohledů investorů a vedení firem na audit.

Institutu se ve Washingtonu od 7. do 8. prosince zúčastnilo téměř 75 úředníků orgánů pro regulaci auditu z 39 jurisdikcí mimo Spojené státy a deset představitelů sedmi mezinárodních organizací. Institut představuje platformu, kde mohou regulátoři z celého světa vést přímý dialog o současných a závažných problémech v oblasti auditu, které ovlivňují ochranu investorů a zdraví a stabilitu globálních finančních trhů.

„Náš každoroční Mezinárodní institut o regulaci auditu umožňuje regulátorům auditu z celého světa sdílet názory a probírat témata společného zájmu,“ uvedl předseda PCAOB James R. Doty. „Letošní diskuse byly hodnotné a rozsáhlé a domnívám se, že přispějí k důležité práci, kterou regulátoři auditu vykonávají v zájmu ochrany investorů a zvyšování kvality auditu.“

Jay Clayton, předseda Komise pro cenné papíry (Securities and Exchange Commission), zvlášť představil hostujícího řečníka Johna C. Boglea z centra pro průzkum finančních trhů skupiny Vanguard Bogle Financial Markets Research Center, který promluvil na téma „moderní korporace a veřejný zájem“.

Benjamin W. Heineman, Jr., výzkumný pracovník na Harvardu, hovořil o „vytváření kultury integrity“.

Profesor David L. Yermack ze Stern School of Business na New York University promluvil o blockchainu a profesi auditora.

Profesor Eugene Soltes z Harvard Business School hovořil o svém výzkumu, proč se finanční podvodníci uchylují ke kriminalitě, a možných zlepšeních podnikových programů zaměřených na dodržování předpisů a whistleblowing.

Součástí institutu byly rovněž panelové diskuse auditních regulátorů, akademiků, zástupců investorů a expertů na správu a řízení podniků z jurisdikcí z celého světa na nejrůznější témata, včetně nejdůležitějšího mezinárodního vývoje, koordinace mezi regulatorními orgány, podnikové kultury, chování auditorů a profesní skepse, finančních podvodů a vývoje firem a jeho dopadu na kontroly.

Panel investorů a expertů na správu a řízení podniků navíc představil svůj názor na roli auditorů při ochraně investorů a zásadní priority regulace auditu.

Před začátkem institutu PCAOB také uspořádala půldenní úvodní setkání pro nové nebo rozvíjející se orgány regulace auditu o mandátu a fungování PCAOB.

„Díky účasti pozvaných přednášejících a členů diskusních panelů, kteří jsou ve svých oborech vysoce respektovanými odborníky, jsme mohli představit rozmanitý a relevantní program, který přispěl k rozvoji regulace a kvality auditu,“ uvedl ředitel PCAOB pro mezinárodní záležitosti Bruce Wilson. „Tento program je důležitou součástí našich mezinárodních aktivit a odráží náš společný přístup ke spolupráci s našimi mezinárodními protějšky.“

Téměř 900 auditních firem, které jsou u PCAOB v současné době registrované, má sídlo mimo Spojené státy v 89 různých jurisdikcích. Mezinárodní institut PCAOB byl založen v roce 2007.


více
15.12.2017

MF ČR zveřejnilo první sadu otázek a odpovědí k zákonu o auditorech

Zveřejnění první sady otázek a odpovědí týkajících se aplikace zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů,  a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES, na webových stránkách Ministerstva financí.

Odkaz: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/externi-audit/otazky-a-odpovedi-externi-audit


více
Archiv aktualit »

Rada pro veřejný dohled nad auditem


Vítejte na stránkách Rady pro veřejný dohled nad auditem

Rada je orgánem veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti vzniklá ze zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, jemuž podléhají všichni statuární auditoři a auditorské společnosti. Rada je pověřena i dohledem nad činností Komory auditorů České republiky a je nezávislá na auditorské profesi.

Fungování Rady by mělo vést ke zvýšení důvěryhodnosti auditorské profese a účetních jednotek, jejichž účetní závěrka je ověřena auditorem, směrem k domácím a zahraničním investorům i pro širokou veřejnost a státní instituce. Cílem je zvýšení transparentnosti, komfortu a především důvěry klientů v kvalitu auditorských služeb. Stejně tak vznik orgánu veřejného dohledu má zvýšit jistotu a komfort osob vykonávajících auditorskou profesi. Dalším cílem je zajištění efektivní spolupráce mezi orgány dohledu nad auditorskou činností v ostatních zemích Evropské unie i mimo ni.

Plenární zasedání organizace IFIAR


 

Prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem


V souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů,
byl na zasedání Prezidia konaném dne 25. května 2017 v sídle Rady pro veřejný dohled nad auditem, Vodičkova 1935/38, v Praze 1, zvolen prezidentem Rady pro veřejný dohled nad auditem pan Ing. Pavel Racocha, MIA.