Aktuality
26.11.2014

Světový kongres účetních v Římě

Zástupci RVDA se zúčastnili ve dnech 10. - 13. 11. 2014 Světového kongresu účetních v Římě.
více
26.08.2014

Z rozhodovací praxe soudů

Ve věcech žalob, podaných auditory k rozhodnutím Rady pro veřejný dohled nad auditem jako odvolacího orgánu k prvoinstančním rozhodnutím Komory auditorů ČR o vydání kárných opatření:
více
14.07.2014

Pracovní setkání RVDA se slovenským dohledovým orgánem UDVA

Dne 14. 7. 2014 se uskutečnilo na Slovensku setkání Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem se zástupci Úradu pre dohlad nad výkonom auditu. Kromě výměny informací o činnosti obou institucí, byla na programu diskuse zejména k implementaci novely Směrnice o povinném auditu a nového Nařízení, dotýkající se auditů subjektů veřejného zájmu.
více
Archiv aktualit »

Rada pro veřejný dohled nad auditem


Vítejte na stránkách Rady pro veřejný dohled nad auditem

Rada je orgánem veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti vzniklá ze zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, jemuž podléhají všichni statuární auditoři a auditorské společnosti. Rada je pověřena i dohledem nad činností Komory auditorů České republiky a je nezávislá na auditorské profesi.

Fungování Rady by mělo vést ke výšení důvěryhodnosti auditorské profese a účetních jednotek, jejichž účetní závěrka je ověřena auditorem, směrem k domácím a zahraničním investorům i pro širokou veřejnost a státní instituce. Cílem je zvýšení transparentnosti, komfortu a především důvěry klientů v kvalitu auditorských služeb. Stejně tak vznik orgánu veřejného dohledu má zvýšit jistotu a komfort osob vykonávajících auditorskou profesi. Dalším cílem je zajištění efektivní spolupráce mezi orgány dohledu nad auditorskou činností v ostatních zemích Evropské unie i mimo ni.