Aktuality
04.10.2016

Worskhop ve Varšavě

Prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem Ing. Jiří Nekovář spolu s právníkem Rady JUDr. Milanem Cigánkem se ve dnech 28. - 29. 9. 2016 zúčastnili workshopu ve Varšavě, který byl pořádán Světovou bankou na téma implementace evropské reformy auditu ve vybraných zemí EU. Při této příležitosti pana prezidenta přijal Wiesław Janczyk, poslanec polského Sejmu za Právo a spravedlnost (PiS) a náměstek polského ministra financí.


více
25.08.2016

Změna sídla Rady pro veřejný dohled nad auditem

Nové sídlo Rady pro veřejný dohled nad auditem:

Vodičkova 1935/38
110 00 Praha 1 - Nové Městovíce
11.08.2016

Vznik CEAOB

12. července 2016 proběhlo v Bruselu ustavující jednání výboru CEAOB. Tento výbor je zakotven v Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 537 z roku 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Jeho členy jsou zástupci jednotlivých členských zemí a zástupce ESMA. Úkolem výboru CEAOB je organizovat spolupráci mezi orgány dohledu jednotlivých členských zemí. Předsedou výboru CEAOB byl zvolen Ralf Bose z německého orgánu dohledu. 

V průběhu jednání byl schválen jednací řád, pracovní program a pracovní skupiny pro klíčové oblasti spolupráce. Ustavujícího jednání se za Radu pro veřejný dohled nad auditem zúčastnili Ing. Jiří Nekovář a RNDr. Eva Racková.


více
Archiv aktualit »

Rada pro veřejný dohled nad auditem


Vítejte na stránkách Rady pro veřejný dohled nad auditem

Rada je orgánem veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti vzniklá ze zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, jemuž podléhají všichni statuární auditoři a auditorské společnosti. Rada je pověřena i dohledem nad činností Komory auditorů České republiky a je nezávislá na auditorské profesi.

Fungování Rady by mělo vést ke zvýšení důvěryhodnosti auditorské profese a účetních jednotek, jejichž účetní závěrka je ověřena auditorem, směrem k domácím a zahraničním investorům i pro širokou veřejnost a státní instituce. Cílem je zvýšení transparentnosti, komfortu a především důvěry klientů v kvalitu auditorských služeb. Stejně tak vznik orgánu veřejného dohledu má zvýšit jistotu a komfort osob vykonávajících auditorskou profesi. Dalším cílem je zajištění efektivní spolupráce mezi orgány dohledu nad auditorskou činností v ostatních zemích Evropské unie i mimo ni.