Aktuality
31.05.2016

Třetí část otázek a odpovědí k reformě auditu

Na stránkách DG FISMA je k dispozici třetí část otázek a odpovědí k reformě auditu. Odkaz na oficiální stránku DG FISMA, kde jsou otázky a odpovědi zveřejňovány, je umístěn na stránkách Rady pro veřejný dohled nad auditem v sekci Mezinárodní záležitosti.


více
15.03.2016

Komentář ke Zprávě o zjištěních z kontrol za rok 2015

Na začátku března 2016 vydala mezinárodní organizace IFIAR již čtvrtý průzkum v řadě, který shrnuje poznatky jejích členů – 33 orgánů dohledu z celého světa – z kontrol auditorských společností, které auditují subjekty veřejného zájmu. Rada pro veřejný dohled nad auditem (RVDA) je členem tohoto sdružení od dubna 2014 a od vstupu do organizace IFIAR se průzkumů aktivně účastní.


více
17.12.2015

Kulatý stůl s auditory subjektů veřejného zájmu

Dne 16. 12. 2015 se v prostorách České národní banky konal kulatý stůl se zástupci auditorů subjektů veřejného zájmu. Jednání uvedl prezident Rady pro veřejný dohled, Ing. Jiří Nekovář, který nastínil hlavní úkoly Rady, seznámil přítomné se základními údaji o auditním trhu v České republice a s hlavními problémy, se kterými se audit celosvětově potkává. 


více
Archiv aktualit »

Rada pro veřejný dohled nad auditem


Vítejte na stránkách Rady pro veřejný dohled nad auditem

Rada je orgánem veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti vzniklá ze zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, jemuž podléhají všichni statuární auditoři a auditorské společnosti. Rada je pověřena i dohledem nad činností Komory auditorů České republiky a je nezávislá na auditorské profesi.

Fungování Rady by mělo vést ke zvýšení důvěryhodnosti auditorské profese a účetních jednotek, jejichž účetní závěrka je ověřena auditorem, směrem k domácím a zahraničním investorům i pro širokou veřejnost a státní instituce. Cílem je zvýšení transparentnosti, komfortu a především důvěry klientů v kvalitu auditorských služeb. Stejně tak vznik orgánu veřejného dohledu má zvýšit jistotu a komfort osob vykonávajících auditorskou profesi. Dalším cílem je zajištění efektivní spolupráce mezi orgány dohledu nad auditorskou činností v ostatních zemích Evropské unie i mimo ni.