Aktuality
16.02.2017

Stanovisko k výkladu přechodné úpravy nařízení Evropské unie č. 537/2014

Stanovisko k otázce vzájemného vztahu přechodných ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu upravených v čl. 41 odst. 1 až 3, a to ve vztahu k "auditorským zakázkám", které byly sjednány předtím, než Nařízení nabylo platnosti respektive účinnosti.

Stanovisko: zde


více
19.01.2017

Publikace vydané RVDA

V prostorách Nejvyššího kontrolního úřadu se dne 18. 1. 2017 konala konference na téma "Výbory pro audit", kterou pořádal Český institut interních auditorů, Komora auditorů ČR, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad a Rada pro veřejný dohled nad auditem.

Za kontrolní oddělení Rady pro veřejný dohled nad auditem vystoupila s prezentací na téma "Publikace vydané RVDA" Mgr. Martina Smetanová.

prezentace ke stažení zde:

Publikace vydané RVDA - Martina Smetanová

Elektronické verze Publikací vydaných RVDA, včetně samostatného vzoru zprávy o činnosti Výbory pro audit určeného RVDA (MS Excel), jsou Vám k dispozici v záložce "Metodika -> Publikace"více
24.11.2016

Nové pojetí zprávy auditora

Dne 23. 11. 2016 se v Kongresovém centru České národní banky konal seminář na téma "Nové pojetí zprávy auditora", který pořádala společně Rada pro veřejný dohled nad auditem, Komora auditorů ČR a Česká národní banka.

Vystupoval mimo jiné zástupce Financial Reporting Council James Ferris, prezident FEE Ing. Petr Kříž a zástupci Rady pro veřejný dohled nad auditem a Komory auditorů ČR.

prezentace ke stažení zde:

Ing. Monika Vítová 
Ing. Petr Kříž
James Ferris
Ing. Jiří Pelákvíce
Archiv aktualit »

Rada pro veřejný dohled nad auditem


Vítejte na stránkách Rady pro veřejný dohled nad auditem

Rada je orgánem veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti vzniklá ze zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, jemuž podléhají všichni statuární auditoři a auditorské společnosti. Rada je pověřena i dohledem nad činností Komory auditorů České republiky a je nezávislá na auditorské profesi.

Fungování Rady by mělo vést ke zvýšení důvěryhodnosti auditorské profese a účetních jednotek, jejichž účetní závěrka je ověřena auditorem, směrem k domácím a zahraničním investorům i pro širokou veřejnost a státní instituce. Cílem je zvýšení transparentnosti, komfortu a především důvěry klientů v kvalitu auditorských služeb. Stejně tak vznik orgánu veřejného dohledu má zvýšit jistotu a komfort osob vykonávajících auditorskou profesi. Dalším cílem je zajištění efektivní spolupráce mezi orgány dohledu nad auditorskou činností v ostatních zemích Evropské unie i mimo ni.