Aktuality
31.05.2017

Prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem

V souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech  a změně některých zákonů, byl na zasedání Prezidia konaném dne 25. května 2017 v sídle Rady pro veřejný dohled nad auditem, Vodičkova 1935/38, v Praze 1, zvolen prezidentem Rady pan Ing. Pavel Racocha, MIA.


více
25.05.2017

Plenární zasedání organizace IFIAR

Zástupci Rady pro veřejný dohled nad auditem se ve dnech 3. – 6. dubna 2017 zúčastnili plenárního zasedání organizace IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) v Tokyu. IFIAR je globální organizace orgánů dohledu, ve které je zastoupeno více než 50 zemí. Jejím cílem je přispívat ke zvýšení kvality finančního auditu na celém světě.

International Forum of Independent Audit Regulators opens headquartes in Tokyo; first Board meeting held


více
16.02.2017

Stanovisko k výkladu přechodné úpravy nařízení Evropské unie č. 537/2014

Stanovisko k otázce vzájemného vztahu přechodných ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu upravených v čl. 41 odst. 1 až 3, a to ve vztahu k "auditorským zakázkám", které byly sjednány předtím, než Nařízení nabylo platnosti respektive účinnosti.

Stanovisko: zde


více
Archiv aktualit »

Rada pro veřejný dohled nad auditem


Vítejte na stránkách Rady pro veřejný dohled nad auditem

Rada je orgánem veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti vzniklá ze zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, jemuž podléhají všichni statuární auditoři a auditorské společnosti. Rada je pověřena i dohledem nad činností Komory auditorů České republiky a je nezávislá na auditorské profesi.

Fungování Rady by mělo vést ke zvýšení důvěryhodnosti auditorské profese a účetních jednotek, jejichž účetní závěrka je ověřena auditorem, směrem k domácím a zahraničním investorům i pro širokou veřejnost a státní instituce. Cílem je zvýšení transparentnosti, komfortu a především důvěry klientů v kvalitu auditorských služeb. Stejně tak vznik orgánu veřejného dohledu má zvýšit jistotu a komfort osob vykonávajících auditorskou profesi. Dalším cílem je zajištění efektivní spolupráce mezi orgány dohledu nad auditorskou činností v ostatních zemích Evropské unie i mimo ni.

Plenární zasedání organizace IFIAR


 

Prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem


V souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů,
byl na zasedání Prezidia konaném dne 25. května 2017 v sídle Rady pro veřejný dohled nad auditem, Vodičkova 1935/38, v Praze 1, zvolen prezidentem Rady pro veřejný dohled nad auditem pan Ing. Pavel Racocha, MIA.