Aktuality
17.12.2015

Kulatý stůl s auditory subjektů veřejného zájmu

Dne 16. 12. 2015 se v prostorách České národní banky konal kulatý stůl se zástupci auditorů subjektů veřejného zájmu. Jednání uvedl prezident Rady pro veřejný dohled, Ing. Jiří Nekovář, který nastínil hlavní úkoly Rady, seznámil přítomné se základními údaji o auditním trhu v České republice a s hlavními problémy, se kterými se audit celosvětově potkává. 


více
17.12.2015

International PCAOB Institute

Ve dnech 2. - 4. 12. 2015 proběhl ve Washingtonu další ročník International PCAOB Institute. Program této akce byl zaměřen na metody zvyšování a měření kvality auditu. Při prezentacích se vystřídali zástupci PCAOB a dalších orgánů dohledu, zástupci akademické sféry i členové výborů pro audit velkých korporací.


více
15.10.2015

Výběrové řízení na pozici vedoucího/pracovníka oddělení kontroly

Rada pro veřejný dohled nad auditem vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucího/pracovníka útvaru kontroly. Životopis a motivační dopis je možné zaslat na e-mailovou adresu Rady podatelna@rvda.cz v termínu do uzavření 1. kola výběrového řízení tj. 15. 11. 2015.


více
Archiv aktualit »

Rada pro veřejný dohled nad auditem


Vítejte na stránkách Rady pro veřejný dohled nad auditem

Rada je orgánem veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti vzniklá ze zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, jemuž podléhají všichni statuární auditoři a auditorské společnosti. Rada je pověřena i dohledem nad činností Komory auditorů České republiky a je nezávislá na auditorské profesi.

Fungování Rady by mělo vést ke zvýšení důvěryhodnosti auditorské profese a účetních jednotek, jejichž účetní závěrka je ověřena auditorem, směrem k domácím a zahraničním investorům i pro širokou veřejnost a státní instituce. Cílem je zvýšení transparentnosti, komfortu a především důvěry klientů v kvalitu auditorských služeb. Stejně tak vznik orgánu veřejného dohledu má zvýšit jistotu a komfort osob vykonávajících auditorskou profesi. Dalším cílem je zajištění efektivní spolupráce mezi orgány dohledu nad auditorskou činností v ostatních zemích Evropské unie i mimo ni.