Archiv aktualit


16.02.2017

Stanovisko k výkladu přechodné úpravy nařízení Evropské unie č. 537/2014

Stanovisko k otázce vzájemného vztahu přechodných ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu upravených v čl. 41 odst. 1 až 3, a to ve vztahu k "auditorským zakázkám", které byly sjednány předtím, než Nařízení nabylo platnosti respektive účinnosti.

Stanovisko: zde

19.01.2017

Publikace vydané RVDA

V prostorách Nejvyššího kontrolního úřadu se dne 18. 1. 2017 konala konference na téma "Výbory pro audit", kterou pořádal Český institut interních auditorů, Komora auditorů ČR, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad a Rada pro veřejný dohled nad auditem.

Za kontrolní oddělení Rady pro veřejný dohled nad auditem vystoupila s prezentací na téma "Publikace vydané RVDA" Mgr. Martina Smetanová.

prezentace ke stažení zde:

Publikace vydané RVDA - Martina Smetanová

Elektronické verze Publikací vydaných RVDA, včetně samostatného vzoru zprávy o činnosti Výbory pro audit určeného RVDA (MS Excel), jsou Vám k dispozici v záložce "Metodika -> Publikace"


24.11.2016

Nové pojetí zprávy auditora

Dne 23. 11. 2016 se v Kongresovém centru České národní banky konal seminář na téma "Nové pojetí zprávy auditora", který pořádala společně Rada pro veřejný dohled nad auditem, Komora auditorů ČR a Česká národní banka.

Vystupoval mimo jiné zástupce Financial Reporting Council James Ferris, prezident FEE Ing. Petr Kříž a zástupci Rady pro veřejný dohled nad auditem a Komory auditorů ČR.

prezentace ke stažení zde:

Ing. Monika Vítová 
Ing. Petr Kříž
James Ferris
Ing. Jiří Pelák


04.10.2016

Worskhop ve Varšavě

Prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem Ing. Jiří Nekovář spolu s právníkem Rady JUDr. Milanem Cigánkem se ve dnech 28. - 29. 9. 2016 zúčastnili workshopu ve Varšavě, který byl pořádán Světovou bankou na téma implementace evropské reformy auditu ve vybraných zemí EU. Při této příležitosti pana prezidenta přijal Wiesław Janczyk, poslanec polského Sejmu za Právo a spravedlnost (PiS) a náměstek polského ministra financí.

25.08.2016

Změna sídla Rady pro veřejný dohled nad auditem

Nové sídlo Rady pro veřejný dohled nad auditem:

Vodičkova 1935/38
110 00 Praha 1 - Nové Město


11.08.2016

Vznik CEAOB

12. července 2016 proběhlo v Bruselu ustavující jednání výboru CEAOB. Tento výbor je zakotven v Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 537 z roku 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Jeho členy jsou zástupci jednotlivých členských zemí a zástupce ESMA. Úkolem výboru CEAOB je organizovat spolupráci mezi orgány dohledu jednotlivých členských zemí. Předsedou výboru CEAOB byl zvolen Ralf Bose z německého orgánu dohledu. 

V průběhu jednání byl schválen jednací řád, pracovní program a pracovní skupiny pro klíčové oblasti spolupráce. Ustavujícího jednání se za Radu pro veřejný dohled nad auditem zúčastnili Ing. Jiří Nekovář a RNDr. Eva Racková.

31.05.2016

Třetí část otázek a odpovědí k reformě auditu

Na stránkách DG FISMA je k dispozici třetí část otázek a odpovědí k reformě auditu. Odkaz na oficiální stránku DG FISMA, kde jsou otázky a odpovědi zveřejňovány, je umístěn na stránkách Rady pro veřejný dohled nad auditem v sekci Mezinárodní záležitosti.

15.03.2016

Komentář ke Zprávě o zjištěních z kontrol za rok 2015

Na začátku března 2016 vydala mezinárodní organizace IFIAR již čtvrtý průzkum v řadě, který shrnuje poznatky jejích členů – 33 orgánů dohledu z celého světa – z kontrol auditorských společností, které auditují subjekty veřejného zájmu. Rada pro veřejný dohled nad auditem (RVDA) je členem tohoto sdružení od dubna 2014 a od vstupu do organizace IFIAR se průzkumů aktivně účastní.

17.12.2015

Kulatý stůl s auditory subjektů veřejného zájmu

Dne 16. 12. 2015 se v prostorách České národní banky konal kulatý stůl se zástupci auditorů subjektů veřejného zájmu. Jednání uvedl prezident Rady pro veřejný dohled, Ing. Jiří Nekovář, který nastínil hlavní úkoly Rady, seznámil přítomné se základními údaji o auditním trhu v České republice a s hlavními problémy, se kterými se audit celosvětově potkává. 

17.12.2015

International PCAOB Institute

Ve dnech 2. - 4. 12. 2015 proběhl ve Washingtonu další ročník International PCAOB Institute. Program této akce byl zaměřen na metody zvyšování a měření kvality auditu. Při prezentacích se vystřídali zástupci PCAOB a dalších orgánů dohledu, zástupci akademické sféry i členové výborů pro audit velkých korporací.

15.10.2015

Výběrové řízení na pozici vedoucího/pracovníka oddělení kontroly

Rada pro veřejný dohled nad auditem vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucího/pracovníka útvaru kontroly. Životopis a motivační dopis je možné zaslat na e-mailovou adresu Rady podatelna@rvda.cz v termínu do uzavření 1. kola výběrového řízení tj. 15. 11. 2015.

01.10.2015

Federal Audit Oversight Authority

Dne 1. července 2015 akceptoval švýcarský orgán dohledu Federal Audit Oversight Authority (FAOA) českou Radu pro veřejný dohled nad auditem (RVDA) jako plnoprávný orgán dohledu.

25.06.2015

Jmenování nových členů Prezidia Rady

V souvislosti s ukončením šestiletého mandátu pana Ing. Radka Neužila, LL.M. dne 15. května 2015 a vzdáním se funkce pana Ing. Jiřího Ficbauera, CSc., MBA ke dni 31. března 2015 v Prezidiu Rady pro veřejný dohled nad auditem, jmenoval 1. místopředseda vlády a ministr financí ČR Ing. Andrej Babiš, po dohodě s Českou národní bankou, nové členy Prezidia Rady.

04.06.2015

Kulatý stůl na téma Spolupráce interního a externího auditu pořádaný Českým institutem interních auditorů při příležitosti oslav 20. výročí svého vzniku

Zástupci Rady pro veřejný dohled se zúčastnili setkání pořádaného Českým institutem interních auditorů, které se konalo 14. 5. 2015 na půdě Nejvyššího kontrolního úřadu na téma „Spolupráce interního a externího auditu“.

06.05.2015

Plenární zasedání IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) v Taipei

Ve dnech 21. – 23. 4. 2015 se konalo mezinárodní fórum nezávislých regulátorů auditu v Taipei, kterého se zúčastnili i zástupci RVDA.
13.03.2015

Federace evropských účetních se zabývala porovnáním legislativy EU v oblasti komunikace auditorů s požadavky Mezinárodních standardů auditu.

Federace evropských účetních se zabývala porovnáním legislativy EU v oblasti komunikace auditorů s požadavky Mezinárodních standardů auditu.
12.03.2015

Průzkum organizace International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR)

IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) uskutečnila v roce 2014 již třetí průzkum v řadě týkající se zjištění orgánů dohledu při kontrole auditorských společností, které auditují subjekty veřejného zájmu (SVZ). Česká Rada pro veřejný dohled nad auditem je členem tohoto sdružení od dubna 2014 a posledního průzkumu se aktivně zúčastnila.
13.01.2015

Úloha vzdělávání při preventivním zvyšování kvality práce auditorů

Výborem pro koordinaci vzdělávání a profesní zkoušky Rady pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“) byl vypracován materiál o úloze vzdělávání při preventivním zvyšování kvality práce auditorů, vycházející z poznatků Rady při výkonech dohledů nad kontrolou kvality auditorské práce.
07.01.2015

Novela zákona o auditorech č. 334/2014

Ve Sbírce zákonů byla uveřejněna novela zákona o auditorech jako zákon č. 334/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) ve znění pozdějších předpisů. Novela je v platnosti od 29. 12. 2014 s účinností od 13. 1. 2015.
26.11.2014

Světový kongres účetních v Římě

Zástupci RVDA se zúčastnili ve dnech 10. - 13. 11. 2014 Světového kongresu účetních v Římě.
26.08.2014

Z rozhodovací praxe soudů

Ve věcech žalob, podaných auditory k rozhodnutím Rady pro veřejný dohled nad auditem jako odvolacího orgánu k prvoinstančním rozhodnutím Komory auditorů ČR o vydání kárných opatření:
14.07.2014

Pracovní setkání RVDA se slovenským dohledovým orgánem UDVA

Dne 14. 7. 2014 se uskutečnilo na Slovensku setkání Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem se zástupci Úradu pre dohlad nad výkonom auditu. Kromě výměny informací o činnosti obou institucí, byla na programu diskuse zejména k implementaci novely Směrnice o povinném auditu a nového Nařízení, dotýkající se auditů subjektů veřejného zájmu.
02.07.2014

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SÍDLA RVDA KE DNI 10. 7. 2014

Počínaje dnem 10. 7. 2014 bude Rada pro veřejný dohled nad auditem sídlit na adrese: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1. Vzhledem ke stěhování bude provoz kanceláře Rady ve dnech 8. – 10. 7. 2014 přerušen.
30.05.2014

Zveřejnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/56/EU

Dovolujeme si upozornit, že dne 27. 5. 2014 byla zveřejněna Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/56/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek.
15.05.2014

Slavnostní konference Rady pro veřejný dohled nad auditem

Rada pro veřejný dohled nad auditem uspořádala dne 15. 5. 2014 slavnostní konferenci při příležitosti 5. výročí svého vzniku.
30.04.2014

Plenární zasedání IFIAR

Zástupci RVDA se zúčastnili plenárního zasedání Mezinárodního fóra nezávislých dohledových orgánů, které se uskutečnilo začátkem dubna 2014 ve Washingtonu.
17.03.2014

Oznámení o přijetí RVDA do IFIAR

Rada pro veřejný dohled nad auditem se stala dne 12. 3. 2014 členem mezinárodní organizace International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR).
31.01.2014

Tiskové prohlášení

Dohledové orgány nad auditem v rámci Evropy zintenzivňují svoji spolupráci.
12.08.2013

Zvolení nového prezidenta Rady

Členové Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem na svém mimořádném zasedání 12. 8. 2013 volili v souladu s § 39 odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb. prezidenta Rady, kterým se stal Ing. Jiří Nekovář.
12.08.2013

Jmenování nového člena Prezidia Rady

Ministr financí Ing. Jan Fischer, CSc., jmenoval s účinností od 1. 8. 2013 Ing. Jiřího Nekováře šestým členem Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem.
25.06.2013

Rezignace Ing. Jiřího Rusnoka na funkci prezidenta a člena Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem

V souvislosti s jmenováním prezidenta Rady pro veřejný dohled nad auditem Ing. Jiřího Rusnoka do funkce předsedy vlády České republiky, se v souladu s § 39, odstavec (9), písm. c), zákona č. 93/2009 Sb., vzdal funkce člena Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem.
24.06.2013

Dvacet let auditorské profese v České republice

Dvacet let své existence si připomněla také Komora auditorů České republiky a to konferencí k profesi a společenským setkáním dne 13. června 2013 v Praze.
31.05.2013

Setkání Rady pro veřejný dohled nad auditem s albánským dohledovým orgánem

Dne 28. 5. 2013 se uskutečnilo v prostorách Komory auditorů ČR setkání zástupců Rady pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“) za účasti Ing. Jiřího Rusnoka, Ing. Radka Neužila, Ing. Jiřího Ficbauera a prof. Evžena Kočendy se zástupci albánského dohledového orgánu (The Albanian Public Oversight Council) a albánské Komory auditorů (The Albanian Chamber of Auditors), za účelem představení činnosti a fungování Rady.
06.05.2013

Jmenování členů Prezidia Rady

Dnem 15. 5. 2013 ukončí svoje funkční období dva členové Prezidia Rady.
03.05.2013

Téma časopisu Auditor - Rada pro veřejný dohled nad auditem

Komora auditorů České republiky vydává pro auditorskou obec jednou měsíčně časopis AUDITOR. Kromě obvyklých aktualit a potřebných informací je letošní třetí číslo věnováno Radě pro veřejný dohled nad auditem, kde mimo jiné najdete vysvětlení a důvody vzniku Rady, její personální obsazení, specifikace jednotlivých výborů a jejich práce.
26.11.2012

XXI. Sněm Komory Auditorů ČR

Zástupci Rady pro veřejný dohled nad auditem se zúčastnili XXI. sněmu Komory auditorů ČR, který se konal 19. listopadu v TOP Hotelu Praha. Jedním z vystupujících hostů byl i prezident Rady Ing. Jiří Rusnok.
16.06.2012

Zasedání European Audit Inspection Group konané ve dnech 14. - 15. 6. 2012 v Praze

Ve dnech 14. - 15. 6. 2012 Rada pro veřejný dohled nad auditem pořádala v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze zasedání European Audit Inspection Group.
15.03.2012

Seminář na téma Návrhy Evropské komise k regulaci auditu

Rada pořádá ve spolupráci s KA ČR a VŠE dne 24.4.2012 kulatý stůl na téma Návrhy Evropské komise k regulaci auditu. Bližší informace a kontakt k přihlášení na seminář naleznete v přiloženém programu.
06.03.2012

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ KORESPONDENČNÍ ADRESY RADY

Počínaje dnem 12.3.2012 bude Rada pro veřejný dohled nad auditem používat novou korespondenční adresu:
20.12.2011

DOČASNÁ NEFUNKČNOST E- MAILOVÝCH ADRES

Dovolujeme si oznámit, že v souvislosti se stěhováním kanceláře Rady pro veřejný dohled nad auditem nebudou ve dnech 22. 12. 2011 až 3. 1. 2012 fungovat e-mailové adresy s koncovkou xxx@rvda.cz.
07.11.2011

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SÍDLA RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM

Počínaje 2.1.2012 bude Rada pro veřejný dohled nad auditem sídlit na adrese: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2.
02.11.2011

Jmenování nové členky Výboru pro koordinaci vzdělávání a profesní zkoušky

Dne 2.11.2011 jmenovalo Prezidium Rady na svém řádném zasedání novou členku Výboru pro koordinaci vzdělávání a profesní zkoušky.
06.06.2011

Seminář na téma Zelená kniha Evropské komise - regulace auditu: poučení z krize

Dne 31.5.2011 uspořádala RVDA ve spolupráci s VŠE a KA ČR seminář na téma Zelená kniha EK - regulace auditu: poučení z krize. Základní shrnutí naleznete v přiloženém dokumentu.
23.05.2011

Jmenování nových členů Prezidia

Dnem 15.5. ukončila svoje funkční období členka Prezidia Rady – prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
19.05.2011

Seminář na téma Zelená kniha EK - regulace auditu: poučení z krize

Rada pořádá ve spolupráci s KA ČR a VŠE dne 31. května 2011 kulatý stůl na téma regulace auditu: poučení z krize. Bližší informace a kontakt k přihlášení na seminář naleznete v programu.
16.02.2011

Konference "Financial Reporting and Auditing - A Time for Change?"

Ve dnech 9. a 10.2.2011 se konala v Bruselu konference pořádaná Evropskou komisí s názvem „Finacial Reporting and Auditing – A Time for Change?“
24.11.2010

Účast RVDA na XX. Sněmu Komory auditorů ČR

Prezidium a zástupci RVDA se zúčastnili XX. Sněmu Komory auditorů ČR, který se konal 22.11.2010 v Praze.
25.10.2010

Zelená kniha

Evropská komise vydala dne 13.10.2010 ZELENOU KNIHU - Politiku v oblasti auditu - poučení z krize
01.07.2010

Konference ACCA

Člen Prezidia Rady a předseda Výboru pro spolupráci a koordinaci v oblasti auditu Ing. Radek Neužil, LL.M. se v červnu 2010 zúčastnil konference "Shaping the Accountancy Profession"
27.04.2010

Zasedání EGAOB v Bruselu

Dne 19.7.2010 se konalo zasedání European Group of Auditors̒ Oversight Bodies (EGAOB) v Bruselu, kterého se jako jeden z členů zúčastnila i Rada pro veřejný dohled nad auditem za Českou republiku v zastoupení předsedy Výboru pro spolupráci a koordinaci v oblasti auditu Ing. Radka Neužila, LL.M. a výkonné tajemnice Rady Bc. Jany Kubrichtové.
11.03.2010

Jmenování členů Výboru pro koordinaci vzdělávání a profesní zkoušky

Na prvním jednání Výboru pro koordinaci vzdělávání a profesní zkoušky konaném dne 8.3.2010, byli oficiálně jmenováni členové Výboru.
Jmenování členů Výboru pro spolupráci a koordinaci v oblasti auditu 12.02.2010

Jmenování členů Výboru pro spolupráci a koordinaci v oblasti auditu

Dne 3.2.2010 při příležitosti prvního jednání Výboru pro spolupráci a koordinaci v oblasti auditu proběhlo jmenování nových členů.
12.02.2010

Jmenování členů Výboru pro dodržování systému kontroly kvality a disciplinární řízení

Dne 12.1.2010 se konalo jednání Výboru pro dodržování systému kontroly kvality a pro disciplinární řízení, na kterém prezident Rady Ing. Jiří Rusnok oficiálně jmenoval nové členy Výboru.
Workshop ve Vídni 18.12.2009

Workshop ve Vídni

Člen prezidia Ing. Radek Neužil LL.M. se ve dnech 15.-16.12.2009 zúčastnil workshopu ve Vídni, který byl pořádán Světovou bankou v rámci podpory a rozvoje veřejného dohledu nad auditem ve střední a východní Evropě. Toto jednání nebylo organizováno pouze jako informační seminář, ale bylo zaměřeno zejména na interaktivní komunikaci mezi zástupci z pozvaných zemí a výměnu zkušeností se zaváděním veřejného dohledu do praxe.
Sněm Komory auditorů ČR 30.11.2009

Sněm Komory auditorů ČR

Prezidium Rady se zúčastnilo XIX. Sněmu Komory auditorů ČR, který se konal 23.11.2009. Jako host vystoupil prezident Rady Ing. Jiří Rusnok, který uvedl důvody vzniku tohoto orgánu a zdůraznil, že jeho cílem není snaha o soupeření s Komorou, ale snaha přinést více průhlednosti a nezávislosti ve vztahu k auditorské profesi.