Legislativa


Novela zákona o auditorech vyhlášena ve Sbírce zákonů

Účinnost novely zákona č. 299/2016Sb., kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, je první den měsíce následujícího po měsíci vyhlášení této novely ve Sbírce zákonů, tj. od 1. října 2016.

Zákon o auditorech č. 93/2009 Sb. zde

Znění novely zákona vyhlášené ve Sbírce zákonů: zde

Seznam auditorů a auditorských společností vede Komora auditorů České republiky.


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 

ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES: zde


Vnitřní předpisy RVDA: