3. zasedání organizace ISG CEAOB


Zástupce Rady pro veřejný dohled nad auditem se ve dnech 11. až 13. října 2017 zúčastnil v Dublinu 3. zasedání Pracovní skupiny pro kontroly výboru CEAOB (Inspections Sub-Group – ISG), který byl pořádán Irským úřadem pro dohled nad auditem a účetnictvím (IAASA). Zasedání předsedal francouzský orgán dohledu Haut Conseil du Commissariat aux Comptes.

Cílem činnosti ISG je dále posílit spolupráci a konzistentní přístup mezi členy CEAOB v oblasti kontrolní činnosti a zajistit efektivní komunikaci s auditorskými společnostmi a jinými třetími stranami se záměrem podpořit cíl výboru CEAOB, tedy zlepšit kvalitu auditu a důvěru v něj.

Členové ISG se setkali s evropskými představiteli společnost EY, aby projednali její iniciativy v oblasti dalšího zlepšování kvality prováděných auditů, včetně používání nových nástrojů. Na společném jednání s pracovní skupinou Mezinárodních auditorských standardů CEAOB se členové ISG setkali i se zástupci Rady pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB) a Mezinárodní rady pro etické standardy účetních (IESBA).  Zástupci IAASB a IESBA informovali účastníky o vývoji klíčových projektů obou organizací. Členové CEAOB následně informovali o hlavních společných zjištěních z prováděných kontrol u auditorských společností.

Několik členských zemí ISG vyjádřilo zájem zapojit se do pracovní skupiny pro menší regulátory a Organizační výbor také navrhl vytvoření pracovní skupiny pro informační technologie. Tento návrh byl členy ISG schválen.