Federal Audit Oversight Authority


Dne 1. července 2015 akceptoval švýcarský orgán dohledu Federal Audit Oversight Authority (FAOA) českou Radu pro veřejný dohled nad auditem (RVDA) jako plnoprávný orgán dohledu. Díky tomu nebudou společnosti, nad kterými vykonává dohled RVDA, předmětem opakovaného dohledu FAOA.


FAOA