Dvacet let auditorské profese v České republice


Dvacet let své existence si připomněla také Komora auditorů České republiky a to konferencí k profesi a společenským setkáním dne 13. června 2013 v Praze.

Mezi úvodními vystupujícími na konferenci byl také prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem Ing. Jiří Rusnok. Ten zrekapituloval změnu architektury v oblasti veřejného dohledu nad auditorskou profesí a úlohu Rady v oblasti veřejného zájmu. Rada mimo jiné dohlíží na nastavení a fungování systémů regulace profese včetně dohledu nad systémem kontroly kvality a plnění úlohy odvolacího orgánu proti rozhodnutím Komory auditorů ČR. Prezident Rady Ing. Jiří Rusnok ocenil spolupráci s Komorou auditorů ČR, která je pro udržení současného vyváženého rozložení kompetencí v oblasti dohledu nezbytná.

Konference