Federace evropských účetních se zabývala porovnáním legislativy EU v oblasti komunikace auditorů s požadavky Mezinárodních standardů auditu.


Výsledek je popsán v přiložených dokumentech.

Auditor Communication

News Release