Formát zprávy o činnosti výboru pro audit za účetní období roku 2018


Doporučený termín pro odevzdání vyplněné zprávy o činnosti výboru pro audit Radě - 31. 10. 2019

Období: Informace o činnostech výboru pro audit se týkají auditu účetní závěrky za rok 2018

Příklad:

  • Auditovaná účetní jednotka má účetní období končící vždy 31. 12.
  • Účetní závěrka výroční zpráva vztahující se k roku 2017 byla schválena příslušným orgánem dne 30. 6. 2018
  • Účetní závěrka a výroční zpráva vztahující se k roku 2018 byla schválena příslušným orgánem dne 25. 6. 2019
  • Informace uvedené ve zprávě výboru pro audit se vztahují k období od 30. 6. 2018 do 25. 6. 2019
  • Výbor pro audit schválil a vydal zprávu o činnosti v září 2019