IFIAR zveřejňuje šestou Zprávu o zjištěních z kontrol za rok 2017


Mezinárodní organizace IFIAR zveřejnila již šestý průzkum, který shrnuje poznatky jejích členů z kontrol kvality auditorských společností, které jsou součástí šesti největších globálních sítí auditorských firem. Informace do zprávy poskytlo 40 členů organizace IFIAR včetně Rady pro veřejný dohled nad auditem.

Ačkoli četnost zjištění z inspekcí jednotlivých auditů klesá, není pokles stejný ve všech zemích, které průzkum pokrývá.Celý průzkum je k dispozici zde.

Více informací o IFIAR je na adrese www.ifiar.org