International PCAOB Institute


Ve dnech 2. - 4. 12. 2015 proběhl ve Washingtonu další ročník International PCAOB Institute. Program této akce byl zaměřen na metody zvyšování a měření kvality auditu. Při prezentacích se vystřídali zástupci PCAOB a dalších orgánů dohledu, zástupci akademické sféry i členové výborů pro audit velkých korporací. Po skončení konference proběhl ještě workshop mezi zástupci členských států EU a zástupci PCAOB o vzájemné spolupráci, sdílení informací a výměně metodik. Za Českou republiku se konference zúčastnil prezident RVDA Ing. Jiří Nekovář a ředitelka zahraničních záležitostí a právního oddělení RNDr. Eva Racková, kteří měli v průběhu konference možnost probrat řadu konkrétních otázek s experty z orgánů dohledu zemí celého světa. Na fotografii zástupci ČR s Lewisem H. Fergussonem, členem představenstva PCAOB.


International PCAOB Institute