Jmenování členů Výboru pro dodržování systému kontroly kvality a disciplinární řízení


Dne 12.1.2010 se konalo jednání Výboru pro dodržování systému kontroly kvality a pro disciplinární řízení, na kterém prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem Ing. Jiří Rusnok oficiálně jmenoval a předal jmenovací dekrety novým členům Výboru, kterými se stali: JUDr. Alena Kohoutková, Ing. Ivo Středa, JUDr. Stanislav Kadečka Ph.D. a Ing. Pavel Uminský.