Jmenování členů Výboru pro koordinaci vzdělávání a profesní zkoušky


Na prvním jednání Výboru pro koordinaci vzdělávání a profesní zkoušky konaném dne 8.3.2010, byli oficiálně jmenováni členové Výboru. Předsedkyně Výboru prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc. předala jmenovací dekret prof. Ing. Bohumilu Královi, CSc. a JUDr. Miroslavu Kociánovi.