Jmenování nového člena Prezidia Rady


Ministr financí Ing. Jan Fischer, CSc., jmenoval s účinností od 1. 8. 2013 Ing. Jiřího Nekováře  šestým členem Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem.