Jmenování nových členů Prezidia Rady


V souvislosti s ukončením šestiletého mandátu pana Ing. Radka Neužila, LL.M. dne 15. května 2015 a vzdáním se funkce pana Ing. Jiřího Ficbauera, CSc., MBA ke dni 31. března 2015 v Prezidiu Rady pro veřejný dohled nad auditem, jmenoval 1. místopředseda vlády a ministr financí ČR Ing. Andrej Babiš, po dohodě s Českou národní bankou, nové členy Prezidia Rady.

Členem Prezidia Rady na šestileté funkční období počínající dnem 25. června 2015 byla jmenována paní Ing. Věra Mazánková a pan Ing. Bohuslav Poduška, CIA, CRMA.