Konference ACCA


Člen Prezidia Rady a předseda Výboru pro spolupráci a koordinaci v oblasti auditu Ing. Radek Neužil, LL.M. se v červnu 2010 zúčastnil konference "Shaping the Accountancy Profession", kterou v Praze uspořádala globální Asociace profesních účetních Association of Chartered Certified Accountants u příležitosti historicky prvního zasedání Rady ACCA v České republice. Ing. Radek Neužil, LL.M. ve svém vystoupení shrnul poslední vývoj v České republice v oblasti veřejného dohledu a dále představil a prezentoval činnost Rady pro veřejný dohled nad auditem včetně role, kterou Rada hraje v systému ochrany veřejného zájmu v oblasti auditu.

Ing. Radek Neužil, LL.M.