Konference "Financial Reporting and Auditing - A Time for Change?"


Ve dnech 9. a 10.2.2011 se konala v Bruselu konference pořádaná Evropskou komisí s názvem „Financial Reporting and Auditing – A Time for Change?“ První den byl věnován otázkám účetnictví, standardů a výkaznictví ve spojení s IFRS, jako celosvětového účetního standardu. Druhý den se potom zaměřil na audit, zejména pak diskusi k jeho funkci, očekávání s ním spojená a případné změny v jeho nastavení vycházející z témat otevřených Zelenou knihou o auditu. Video záznam konference je k dispozici na níže uvedených odkazech.

středa 09.02.2011

 http://scic.ec.europa.eu/str/index.php?sessionno=ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf

čtvrtek 10.2.2011

http://scic.ec.europa.eu/str/index.php?sessionno=cdf1e288ca02272e717c9d5e4cb180bd