Kulatý stůl na téma Spolupráce interního a externího auditu pořádaný Českým institutem interních auditorů při příležitosti oslav 20. výročí svého vzniku


Zástupci Rady pro veřejný dohled se zúčastnili setkání pořádaného Českým institutem interních auditorů, které se konalo 14. 5. 2015 na půdě Nejvyššího kontrolního úřadu na téma „Spolupráce interního a externího auditu“. Prezident Rady Ing. Jiří Nekovář ve svém vystoupení mj. ocenil uskutečnění setkání představitelů všech hlavních institucí reprezentujících interní a externí audit v České Republice. Ředitelka zahraničních záležitostí a právního oddělení Rady RNDr. Eva Racková prezentovala činnost Rady, zejména pak novou legislativu pro externí audit. 

Tisková zpráva, fotogalerie