Kulatý stůl s auditory subjektů veřejného zájmu


Dne 16. 12. 2015 se v prostorách České národní banky konal kulatý stůl se zástupci auditorů subjektů veřejného zájmu. Jednání uvedl prezident Rady pro veřejný dohled, Ing. Jiří Nekovář, který nastínil hlavní úkoly Rady, seznámil přítomné se základními údaji o auditním trhu v České republice a s hlavními problémy, se kterými se audit celosvětově potkává. Jako hosté vystoupili ředitel odboru dohledu nad úvěrovými a platebními institucemi České národní banky Ing. Martin Burjánek a Tomáš Vyhnánek, náměstek ministra financí pro finanční řízení a audit. Druhá část dopoledne byla věnována jednotlivým útvarům a výborům Rady. Postupně vystoupili RNDr. Eva Racková, Ing. Monika Vítová a Ing. Ivo Středa a seznámili přítomné s přípravami na implementaci reformy auditu a zahájení činnosti Rady s novými pravomocemi a povinnostmi. Kulatý stůl byl zakončen diskusí, ve které padla řada otázek k budoucí podobě kontrol a dohledu.


Fotogalerie z konference