Metodika


Formát zprávy o činnosti výboru pro audit za účetní období roku 2018


Dotazník pro výbory pro audit CZ

Audit quality questionnaire ENG

 

Doporučený termín pro odevzdání vyplněné zprávy o činnosti výboru pro audit Radě - 31. 10. 2019

Období: Informace o činnostech výboru pro audit se týkají auditu účetní závěrky za rok 2018

Příklad:

  • Auditovaná účetní jednotka má účetní období končící vždy 31. 12.
  • Účetní závěrka výroční zpráva vztahující se k roku 2017 byla schválena příslušným orgánem dne 30. 6. 2018
  • Účetní závěrka a výroční zpráva vztahující se k roku 2018 byla schválena příslušným orgánem dne 25. 6. 2019
  • Informace uvedené ve zprávě výboru pro audit se vztahují k období od 30. 6. 2018 do 25. 6. 2019
  • Výbor pro audit schválil a vydal zprávu o činnosti v září 2019


___________________________________________________________________________________________________________


Formát zprávy o činnosti výboru pro audit za účetní období roku 2017Dotazník pro výbory pro audit CZ

Audit quality questionnaire ENG

 

Termín pro odevzdání vyplněné zprávy o činnosti výboru pro audit Radě – nejpozději do 31. 12. 2018

 

 

31. 12. 2018     Doporučený termín pro odevzdání vyplněné zprávy o činnosti výboru pro audit Radě

 

Období             Informace o činnostech výboru pro audit se týkají auditu účetní závěrky za rok 2017

 

                        Příklad:

·         Auditovaná účetní jednotka má účetní období končící vždy 31. 12.

·         Účetní závěrka výroční zpráva vztahující se k roku 2016 byla schválena příslušným orgánem dne 30. 6. 2017

·         Účetní závěrka a výroční zpráva vztahující se k roku 2017 byla schválena příslušným orgánem dne 25. 6. 2018

·         Informace uvedené ve zprávě výboru pro audit se vztahují k období od 30. 6. 2017 do 25. 6. 2018

·         Výbor pro audit schválil a vydal zprávu o činnosti v září 2018

 

 

Povinnosti Rady podle nařízení

 

K novým povinnostem Rady, patří, podle čl. 27 nařízení č. 537/2014 ze dne 16. 4. 2014 (sledování kvality trhu a hospodářské soutěže), posuzovat činnost výboru pro audit, vypracovat alespoň každé tři roky zprávu o vývoji na trhu poskytování služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu a předložit ji výboru CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies), orgánům ESMA (European Securities and Market Authority), EBA (European Banking Authority) a EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) a Komisi.

 

Komise v návaznosti na konzultace s výborem CEAOB a orgány ESMA, EBA a EIOPA použije zprávy o vývoji k vypracování společné zprávy o situaci na úrovni Evropské unie. Tato společná zpráva se předkládá Radě, Evropské centrální bance a Evropské radě pro systémová rizika a případně Evropskému parlamentu.

 

První zpráva o vývoji na trhu poskytování služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu byla Radou zpracována a předložena 17. června 2016.

Druhá zpráva by měla být zpracována a předložena 17. června 2019.