Jmenování členů Prezidia Rady


Dnem 15. 5. 2013 ukončí svoje funkční období dva členové Prezidia Rady – prof. JUDr. Marie Karfíková a Ing. Jiří Ficbauer, CSc., MBA, kteří byli členy Prezidia předchozí 4 roky.

Dne 30. 4. 2013 ministr financí ČR Ing. Miroslav Kalousek znovu jmenoval prof. JUDr. Marii Karfíkovou, CSc. a Ing. Jiřího Ficbauera, CSc., MBA  do jejich funkcí s účinností od 16. 5. 2013 do 15. 5. 2019.