Plenární zasedání IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) v Taipei


Ve dnech 21. – 23. 4. 2015 se konalo mezinárodní fórum nezávislých regulátorů auditu v Taipei, kterého se zúčastnili i zástupci RVDA.

Jedním z hlavních bodů jednání byla pokročilá diskuse k návrhu multiraterálního memoranda o spolupráci mezi dohledovými orgány, které do budoucna výrazně zjednoduší mezinárodní spolupráci v dohledové činnosti a výměnu informací. Mezi dalšími body jednání byla diskuse s vedoucími představiteli největších auditorských firem o trendech v auditorské profesi a prezentace průzkumu dohledové činnosti, týkající se vyšetřování a sankcí.

Podrobné informace viz tisková zpráva IFIAR