Prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na Dodavatele služeb účetnictví a mzdové agendyRada pro veřejný dohled nad auditem vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Dodavatele služeb účetnictví a mzdové agendy.

Hlavní požadavek je znalost účetnictví podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.

V případě splnění dalších požadavků zašlete nabídku na adresu Rady podatelna@rvda.cz nebo do datové schránky pseh96i nejpozději do 31. 5. 2018.


Termín zahájení plnění: 1. 7. 2018

Zadávací dokumentace zde