Publikace


Praktická pomůcka pro Výbory pro audit
Příklady dobré praxe pro nově zřízené nebo začínající Výbory pro audit

Zpráva o činnosti Výboru pro audit
Informace