Rezignace Ing. Jiřího Rusnoka na funkci prezidenta a člena Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem


V souvislosti s jmenováním prezidenta Rady pro veřejný dohled nad auditem Ing. Jiřího Rusnoka do funkce předsedy vlády České republiky, se v souladu s § 39, odstavec (9), písm. c), zákona č. 93/2009 Sb., vzdal funkce člena Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem. Statutárním zastupováním Rady do doby zvolení nového prezidenta byla pověřena členka Prezidia paní prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.