Setkání Rady pro veřejný dohled nad auditem s albánským dohledovým orgánem


Dne 28. 5. 2013 se uskutečnilo v prostorách Komory auditorů ČR setkání zástupců Rady pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“) za účasti Ing. Jiřího Rusnoka, Ing. Radka Neužila, Ing. Jiřího Ficbauera a prof. Evžena Kočendy se zástupci albánského dohledového orgánu (The Albanian Public Oversight Council) a albánské Komory auditorů (The Albanian Chamber of Auditors), za účelem představení činnosti a fungování Rady. Jednání se zúčastnil i zástupce Ministerstva financí Ing. Martin Šabo.

Setkání RVDA s albánským dohledovým orgánem