Sněm Komory auditorů ČR


Prezidium Rady se zúčastnilo XIX. Sněmu Komory auditorů ČR, který se konal 23.11.2009. Jako host vystoupil prezident Rady Ing. Jiří Rusnok, který uvedl důvody vzniku tohoto orgánu a zdůraznil, že jeho cílem není snaha o soupeření s Komorou, ale snaha přinést více průhlednosti a nezávislosti ve vztahu k auditorské profesi.

Sněm Komory auditorů ČR