Téma časopisu Auditor - Rada pro veřejný dohled nad auditem


Komora auditorů České republiky vydává pro auditorskou obec jednou měsíčně časopis AUDITOR. Kromě obvyklých aktualit a potřebných informací je letošní třetí číslo věnováno Radě pro veřejný dohled nad auditem, kde mimo jiné najdete vysvětlení a důvody vzniku Rady, její personální obsazení, specifikace jednotlivých výborů a jejich práce.

V přílohách jsou pak samotné články  členů Prezidia Rady a rozhovor s členkou Prezidia Rady a guvernérem České národní banky, který přináší jeho pohled na vznik Rady. Zástupce ředitele odboru účetnictví a auditu Ministerstva financí ČR přiblíží vnímání současného systému regulace auditorské profese.  

Auditor 2013