Účast RVDA na XX. Sněmu Komory auditorů ČR


Prezidium a zástupci RVDA se zúčastnili XX. Sněmu Komory auditorů ČR, který se konal 22.11.2010 v Praze. Jako host zde vystoupil prezident RVDA Ing. Jiří Rusnok, který podtrhl aktivní spolupráci RVDA a KA ČR a zdůraznil důležitost profesní samosprávy v oblasti auditu. Současně uvedl, že by KA ČR měla nadále pokračovat v důsledné dohledové činnosti a že ze strany RVDA bude pokračovat tlak na vysokou kvalitu auditu a na zajištění garancí vysoké profesionality auditorů. Jako nezávislý orgán se dále RVDA snaží o spolupráci se všemi zainteresovanými stranami, včetně Ministerstva financí a České národní banky a v rámci činnosti svých výborů se mimo dohledu nad zajištěním kontroly kvality, věnuje také koordinaci regulatorních nastavení profese, oblastí vzdělávání a zkoušek a koordinuje svoji činnost i v rámci zahraniční spolupráce, zejména pak v úrovni Evropské komise.

XX. Sněm KA ČR