Vznik CEAOB


12. července 2016 proběhlo v Bruselu ustavující jednání výboru CEAOB. Tento výbor je zakotven v Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 537 z roku 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Jeho členy jsou zástupci jednotlivých členských zemí a zástupce ESMA. Úkolem výboru CEAOB je organizovat spolupráci mezi orgány dohledu jednotlivých členských zemí. Předsedou výboru CEAOB byl zvolen Ralf Bose z německého orgánu dohledu. 

V průběhu jednání byl schválen jednací řád, pracovní program a pracovní skupiny pro klíčové oblasti spolupráce. Ustavujícího jednání se za Radu pro veřejný dohled nad auditem zúčastnili Ing. Jiří Nekovář a RNDr. Eva Racková.