Workshop ve Vídni


Člen prezidia Ing. Radek Neužil LL.M. se ve dnech 15.-16.12.2009 zúčastnil workshopu ve Vídni, který byl pořádán Světovou bankou v rámci podpory a rozvoje veřejného dohledu nad auditem ve střední a východní Evropě. Toto jednání nebylo organizováno pouze jako informační seminář, ale bylo zaměřeno zejména na interaktivní komunikaci mezi zástupci z pozvaných zemí a výměnu zkušeností se zaváděním veřejného dohledu do praxe.

Workshop ve Vídni