Zahraniční aktivity


Odkaz na stránky Evropské komise k reformě auditu v členských státech:

http://ec.europa.eu/finance/auditing/reform/index_en.htm

Instituce:

Committee of European Audit Oversight Bodies (CEAOB)

1url.cz/ItSNu

Spolupráce mezi příslušnými orgány v členských státech Evropské unie je realizována v rámci výboru CEAOB. Ten se schází v pravidelných intervalech a v případě potřeby také na žádost Komise nebo některého členského státu. Zástupci Rady se účastní také jednání pracovních skupin. Jednotlivé úkoly výboru CEAOB jsou uvedeny v článku 30 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014. Výbor CEAOB je přímým nástupcem European Group of Auditor Oversight Bodies (EGAOB). Jednotlivé pracovní skupiny převezmou také agendu dřívější European Audit Inspection Group (EAIG), a to včetně projektu společné Evropské databáze inspekčních zjištění a vývoje metodiky kontrol (tzv. CAIM).

International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR)

https://www.ifiar.org/

IFIAR byl založen 15. září 2006 s cílem sdílení praktických zkušeností souvisejících s regulací auditu a prováděním kontrol, zvyšování důvěryhodnosti finančních trhů a ochrany investorů důrazem na kvalitu auditorské činnosti. Aktuálně jsou jeho členy dohledové orgány z 52 zemí, RVDA se na aktivitách IFIAR účastní od roku 2014. Zástupci Rady se pravidelně jednou ročně účastní plenárního zasedání a také workshopu zaměřeného na sdílení zkušeností z kotrol kvality prováděných jednotlivými dohledovými orgány.

 

III. Registrace zahraničních auditorů

Registrace auditorů ze třetích zemí je plně v kompetenci Komory auditorů České republiky. Více informací je možné získat zde: http://www.kacr.cz/registrace-zahranicnich-auditoru