Zasedání EGAOB v Bruselu


Dne 19.7.2010 se konalo zasedání European Group of Auditors̒ Oversight Bodies (EGAOB) v Bruselu, kterého se jako jeden z členů zúčastnila i Rada pro veřejný dohled nad auditem za Českou republiku v zastoupení předsedy Výboru pro spolupráci a koordinaci v oblasti auditu Ing. Radka Neužila, LL.M. a výkonné tajemnice Rady Bc. Jany Kubrichtové. Předmětem zasedání byla zejména možnost spolupráce v oblasti auditu se třetími zeměmi, výměna informací s nimi a rozšíření spolupráce uvnitř EGAOB. Mimo jiné zde byly diskutovány i otázky efektivity a nezávislosti dohledových systémů v jednotlivých členských státech.