Zasedání European Audit Inspection Group konané ve dnech 14. - 15. 6. 2012 v Praze


Ve dnech 14. - 15. 6. 2012 Rada pro veřejný dohled nad auditem pořádala v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze zasedání European Audit Inspection Group. Jednání se zúčastnilo 34 zahraničních hostů – zástupců dohledových orgánů 23 evropských zemí, zástupce Evropské komise a Komory auditorů ČR. Mezi projednávanými body byla diskuse k možnosti vytvoření společné evropské databáze kontrolních zjištění. Účastníci si také vyměnili názory na spolupráci s PCAOB a přístup ke společným kontrolám kvality s dohledovými orgány ze třetích zemí.

 

Zasedání EAIG