Zelená kniha


Dne 13.10.2010 vydala Evropská komise ZELENOU KNIHU - Politiku v oblasti auditu: poučení z krize. K tomuto materiálu je možné do 30.11.2010 zasílat na adresu https://www.rvda.cz/ svoje náměty a připomínky.

Zelená kniha