Seminář na téma Zelená kniha EK - regulace auditu: poučení z krize


Rada pořádá ve spolupráci s KA ČR a VŠE dne 31. května 2011 kulatý stůl na téma regulace auditu: poučení z krize. Bližší informace a kontakt k přihlášení na seminář naleznete v programu.

Program semináře