Zveřejnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/56/EU


Dovolujeme si upozornit, že dne 27. 5. 2014 byla zveřejněna Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/56/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění Směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/56/EU