EN

Publication Activities

The employees of the Board regularly write for professional magazines – Auditor, ÚNES (účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace), Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, etc.