CZ

O RADĚ PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM

Hlavním úkolem Rady je vykonávat veřejný dohled nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů České republiky.

Rada pro veřejný dohled nad auditem ("Rada") byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů. Jejím úkolem je vykonávat veřejný dohled nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů České republiky v rozsahu stanoveném zákonem o auditorech.  Rada dále jako příslušný orgán podle čl. 20 Nařízení EU č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu, provádí kontroly kvality u auditorů provádějících povinný audit alespoň jednoho subjektu veřejného zájmu a vykonává působnost v oblasti veřejné správy v řízení o sankcích podle hlavy XI zákona o auditorech. 

  

Více informací o Radě

Archiv aktualit

Aktuality

Prezidium

Výkonným orgánem Rady je šestičlenné Prezidium.

Mgr. Petr Gavlas

Mgr. Petr Gavlas

člen Prezidia

Ing. Pavel Racocha, MIA

Ing. Pavel Racocha, MIA

Prezident

prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.

prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.

členka Prezidia

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

člen Prezidia

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

člen Prezidia

Ing. Bohuslav Poduška, CIA, CRMA

Ing. Bohuslav Poduška, CIA, CRMA

člen Prezidia