CZ

2022 Enforcement Survey Report

Rada pro veřejný dohled nad auditem se v rámci mezinárodní spolupráce s organizací IFIAR zapojila do průzkumu ohledně sankcionování v oblasti finančního auditu. Průzkum pokrývá období 2018 – 2022 a mapuje různá témata z dané oblasti jako např. rozsah kompetencí jednotlivých regulátorů, vztah mezi kontrolami a navazujícím sankčním řízením, způsoby řešení projednávaných případů a rozsah a způsob zveřejňovaných informací, historická porovnání a aktuální trendy nebo sdílení informací s jinými regulátory.


S výsledky průzkumu se můžete seznámit na stránkách IFIAR pod tímto odkazem: IFIAR releases Report on 2022 Survey of Audit Regulators' Enforcement Regimes – IFIAR