CZ

Orgány Rady a organizační struktura RadyOrgány Rady jsou: Prezidium, Prezident Rady, kontrolní výbor a disciplinární výbor. Kromě toho Rada zřídila dvě poradní komise.

Organizační struktura Rady je následující:

Rada pro veřejný dohled nad auditem

Orgány

PrezidentPrezidiumkontrolní výbordisciplinární výbor

Poradní komise Prezidia

Komise pro koordinaci vzdělávání a profesní zkouškyKomise kontroly hospodaření

Vnitřní útvary

KANCELÁŘ

Ředitelka kanceláře

SekretariátKontrolní týmDisciplinární a právní tým