CZ

Orgány Rady a organizační struktura RadyOrgány Rady jsou: Prezidium, Prezident Rady, kontrolní výbor a disciplinární výbor. 

Organizační struktura Rady je následující:

Rada pro veřejný dohled nad auditem

Orgány

PrezidentPrezidiumkontrolní výbordisciplinární výbor

 
Vnitřní útvary

KANCELÁŘ 

ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU

Ředitelka kanceláře

SekretariátKontrolní týmprávní tým