CZ

Zprávy o činnosti

Rada vydá každoročně, nejpozději do 30. června, zprávu o veřejném dohledu nad auditem v České republice za předcházející kalendářní rok.

Zpráva obsahuje zejména:

  • vyhodnocení plánu činnosti na příslušný kalendářní rok
  • závěry Rady k nálezům v oblasti veřejného dohledu
  • vyjádření Rady k činnosti Komory, zejména s přihlédnutím k § 31 zákona
  • případná doporučení k dalšímu zkvalitnění systému veřejného dohledu nad auditem

Prezidentem schválenou zprávu Rada zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň ji předloží Ministerstvu financí České republiky, České národní bance a Komoře auditorů České republiky

Zpráva o činnosti v roce 2022

(pdf, 2483 KB)

Zpráva o činnosti v roce 2021

(pdf, 5057 KB)

Zpráva o činnosti v roce 2020

(pdf, 15965 KB)

Zpráva o činnosti v roce 2019

(pdf, 5695 KB)

Zpráva o činnosti v roce 2018

(pdf, 2347 KB)

Zpráva o činnosti v roce 2017

(pdf, 2973 KB)

Zpráva o činnosti v roce 2016

(pdf, 3826 KB)

Zpráva o činnosti v roce 2015

(pdf, 1387 KB)

Zpráva o činnosti v roce 2014

(pdf, 1869 KB)

Zpráva o činnosti v roce 2013

(pdf, 1339 KB)

Zpráva o činnosti v roce 2012

(pdf, 807 KB)

Zpráva o činnosti v roce 2011

(pdf, 904 KB)

Zpráva o činnosti v roce 2010

(pdf, 658 KB)

Zpráva o činnosti v roce 2009

(pdf, 186 KB)