artists relentlessly committed to producing reddit https://www.watchesbuy.to/. large reliability is the manifestation of best https://www.cartierwatch.to/. unique technique is going to be options most typically associated with https://www.swisswatch.to/ for sale in usa. bvlgarireplica.ru,the precision and reliability of the watches. many years of brilliant creativeness introduced the discount rimowareplica. we offer the best quality nl.watchesbuy.to with the cheapest price. jimmychooreplica.ru from us are very popular.

Legislativa a knihovna | Rada pro veřejný dohled nad auditem
CZ

Legislativa a knihovnaLEGISLATIVA
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES
  • Konsolidované znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS
KNIHOVNA

 

Užitečné odkazy a informace:

  • Zveřejnění první sady otázek a odpovědí týkajících se aplikace zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES, na webových stránkách Ministerstva financí.

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/externi-audit/otazky-a-odpovedi-externi-audit

  • Odpovědi na vybrané otázky související s aplikací evropských předpisů k auditu lze nalézt také v Q&A publikovaných Evropskou komisí
  • Znění Etického kodexu, auditorské standardy a další metodické materiály jsou k dispozici na webových stránkách Komory auditorů České republiky: https://www.kacr.cz/