CZ

Rada aktivně spolupracuje s klíčovými organizacemi v oblasti regulace auditu a dohledu nad profesí. Cílem této spolupráce je využít poznatků a zkušeností mezinárodních organizací dohledu, které jsou aktivní už řadu let a vytvořily pro své potřeby vhodné postupy a metodiky. Účast v některých organizacích je dána i nařízením.

RNDr. Eva Racková, CISA je kontaktní osobou pro mezinárodní organizace, zejména výbor CEAOB a organizaci IFIAR. Současně je členkou několika pracovních skupin při těchto mezinárodních organizacích, zejména poradní skupiny předsedy CEAOB, monitorovací skupiny při CEAOB, skupiny pro metodiku CAIM (Common Audit Inspection Methodology) a pracovní skupiny pro malé regulátory při IFIAR.

Odkaz na stránky Evropské komise k reformě auditu v členských státech:

http://ec.europa.eu/finance/auditing/reform/index_en.htm