CZ

Přehled zákonných povinností Rady v oblasti zveřejňování zpráv

 Zákon o auditorech

§ 24, odst. 6

Zpráva o výsledcích kontrol kvality prováděných Komorou

Kapitola 5.2

§ 24, odst. 7

§ 38, odst. 2, písm. f

Souhrnná zpráva o systému zajištění kvality, včetně podstatných zjištění, zejména opakovaných nedostatků vnitřních systémů řízení kvality

Kapitola 4 a 5

§ 38, odst. 2, písm. q

Přehled opatření, která byla za kalendářní rok uložena auditorům

Kapitola 5.3

§ 38, odst. 3

Zpráva o veřejném dohledu

 

§ 38, odst. 4

Účetní závěrka

Kapitola 10

 

 Nařízení

Článek 28, písm. a

Roční zpráva o činnosti

Kapitola 6

Článek 28, písm. b

Roční program činnosti

Kapitola 8

Článek 28, písm. c

Každoroční zpráva o celkových výsledcích systému zajištění kvality

-  vydaná doporučení

Kapitola 5.3

Článek 28, písm. c

Každoroční zpráva o celkových výsledcích systému zajištění kvality

-  činnosti navazující na doporučení

Kapitola 5.4

Článek 28, písm. c

Každoroční zpráva o celkových výsledcích systému zajištění kvality

-  opatření v oblasti dohledu (myslí se kontrol)

Kapitola 5.5

Článek 28, písm. c

Každoroční zpráva o celkových výsledcích systému zajištění kvality

-  uložené sankce

Kapitola 5.6

Článek 28, písm. c

Každoroční zpráva o celkových výsledcích systému zajištění kvality

-  výkonnost v oblasti finančních zdrojů a personálního obsazení

Kapitola 5.7

Článek 28, písm. c

Každoroční zpráva o celkových výsledcích systému zajištění kvality

-  účinnost a účelnost systému zajištění kvality

Kapitola 5.8

Článek 28, písm. d

Souhrnné informace o zjištěních a závěrech z kontrol

Kapitola 5.9

Článek 27, písm. a

Rizika vyplývající z vysokého výskytu nedostatku v kvalitě

Kapitola 6.1

Článek 27, písm. b

Úroveň koncentrace trhu

Kapitola 6.2

Článek 27, písm. c

Činnost výborů pro audit

Kapitola 6.3