CZ

CEAOB Enforcement Report 2023

Na svém plenárním zasedání 30. června 2023 schválil výbor CEAOB zprávu k sankcionování v oblasti finančního auditu za rok 2022. Zpráva vznikla na podkladě údajů shromážděných od 29 respondentů včetně Rady pro veřejný dohled nad auditem. Ve zprávě, která je zveřejněná na stránkách CEAOB pod odkazem Report on the 2022 CEAOB Enforcement Questionnaire (europa.eu), najdete informaci o druzích a počtu sankcí, které byly v loňském roce uděleny v členských státech EU a 2 státech ESVO. V přehledu jsou zahrnuty jak sankce uložené v souvislosti s povinným auditem subjektů veřejného zájmu, tak sankce za porušení povinností při provádění povinných auditů jiných subjektů nebo za porušení ostatních povinností statutárních auditorů a auditorských společností. Zpráva se dále zaměřuje na výši ukládaných pokut a průběh sankčního řízení v jednotlivých zemích.