CZ

Informace Rady k pandemii COVID-19

Současná pandemická situace a opatření přijatá ke zpomalení jejího šíření ovlivnila bezesporu všechny části společnosti a nevyhnutelně se dotkne i auditorů. Ekonomická situace řady organizací se významně mění a auditoři musí na tyto změněné podmínky reagovat. Přijatá opatření zároveň kladou vyšší nároky na organizaci práce auditorů. V souvislosti s aktuální situací přijal evropský výbor orgánů dohledu CEAOB, jehož je Rada členem, stanovisko, které je k dispozici na adrese
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/20
0325-ceaob-statement-covid-19_en.pdf


Stanovisko Ministerstva financí je na https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-
statu/externi-audit/ostatni-informace-a-dokumenty/sdeleni-mf-k-prohlaseni-vyboru-evropskyc-38084


Stanovisko Komory auditorů ČR je na https://www.kacr.cz/sdeleni-mf-k-prohlaseni-ceaob-v-
souvislosti-s-dopady-pandemie-covid-19


Stanovisko ESMA je k dispozici na https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-
recommends-action-financial-market-participants-covid-19-impact


Stanovisko EBA je k dispozici na https://eba.europa.eu/eba-provides-clarity-banks-consumers-
application-prudential-framework-light-covid-19-measures

Accountancy Europe: https://www.accountancyeurope.eu/tag/coronavirus/