CZ

Jmenování prof. Ing. Petra Musílka, Ph.D. novým členem Prezidia RVDA

Novým členem Prezídia Rady pro veřejný dohled nad auditem byl od srpna 2019 na dobu 6 let zvolen Prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „VŠE"). Prof. Musílek absolvoval VŠE obor Finance, kde následně získal docenturu a profesuru. Na Fakultě financí a účetnictví VŠE byl během let 2000 – 2003 a 2006 – 2014 proděkanem pro vědu a doktorské studium. Byl členem oborové komise Grantové agentury ČR pro společenské vědy a členem prezídia Komise pro cenné papíry. V současnosti je členem vědeckého grémia České bankovní asociace a členem rozkladové komise České národní banky. Je také členem výkonných rad časopisů Politická ekonomie a Prague Economic Papers. Jeho oborem jsou kapitálové trhy, investiční bankovnictví a finanční regulace. Je autorem a spoluautorem 15 monografií a učebnic a více než 70 článků v českých a zahraničních odborných časopisech a konferenčních sbornících.