CZ

Kulatý stůl 2019

Ve středu 18. 12. 2019 proběhlo v prostorách Rady pro veřejný dohled nad auditem první setkání s auditory zaměřené na audit informačních systémů a technologií v rámci povinného auditu. Skutečnost, že zapojení IT specialistů a s tím související nárůst počtu a rozsahu testů obecných a aplikačních kontrol IT v rámci statutárního auditu roste, potvrdil vysoký zájem a účast auditorů. Přestože se seminář konal v předvánočním čase, zúčastnilo se kulatého stolu téměř třicet auditorů z celé republiky. Seminář vedl kontrolor Rady se specializací na informační systémy a technologie, Ing. Jiří Diepolt.


V rámci prosincového semináře jsme prezentovali a následně diskutovali následující témata:

  • Jaké jsou základní cíle a přístupy kontroly IT auditu
  • Co v rámci kontrol kvality ověřujeme
  • Jaká jsou typická zjištění v jednotlivých fázích auditu
  • Jaké ISA jsou z pohledu IT relevantní
  • Zahraniční zkušenosti s kontrolou kvality IT auditu


Po devadesátiminutové prezentaci následoval půlhodinový blok dotazů. I přes rozdílná očekávání aktérů semináře a rozdílnou úroveň zkušeností auditorů s IT auditem se podařilo probrat všechna plánovaná témata. Na základě odezvy účastníků setkání plánujeme uspořádat další kulaté stoly zaměřené na vybrané oblasti z IT.