CZ

Plenární zasedání výboru pro CEAOB

12. června 2019 se v Bruselu konalo 10. plenární zasedání výboru CEAOB. Členové CEAOB schválili Zprávu z průzkumu sankčních politik, postup pro sdílení neveřejných částí metodiky pro kontrolu auditu (CAIM - Common Audit Inspection Methodology) s regulátory mimo EU/EEA a iniciativu navrženou Podskupinou pro kontroly zaměřenou na komunikaci s veřejností. Účastníci dále diskutovali obecný přístup výboru CEAOB ke komunikaci se zainteresovanými stranami a postup prací na nezávazných stanoviscích a dalších připravovaných dokumentech. Zástupci tří členských států prezentovali systémy veřejného dohledu ve svých zemích se zaměřením na aktuální vývoj a s účastníky zasedání se podělili o dosavadní zkušenosti z dohledu. Předsedové podskupiny prezentovali aktuální stav prací v příslušných oblastech:

Předsedkyně Podskupiny pro mezinárodní standardy auditu informovala o připomínkování některých veřejných návrhů zveřejněných v poslední době tvůrci standardů a aktivity v oblasti jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv (ESEF – European Single Electronic Format). Předseda Podskupiny pro sankční politiku prezentoval členům Zprávu o průzkumu sankčních politik v roce 2018. Předseda Podskupiny pro Mezinárodní adekvátnost a ekvivalenci informoval o stavu posouzení třetích zemí a předložil ke schválení výsledky posuzování. Koordinátoři Podskupiny pro kontroly informovali o aktuálních aktivitách, zejména o jednání podskupiny, které je plánované na 19. – 20. června v Lucemburku. Hlavními body programu na toto jednání je sdílení informací mezi členy, informace z databáze zjištění z kontrol a setkání se zástupci vybraných auditorských firem. Předseda Podskupiny pro monitoring trhu informoval o postupu prací na vývoji indikátorů monitoringu trhu a stavu sběru dat z jednotlivých zemí. V rámci komunikace se zainteresovanými stranami pozval CEAOB zástupce orgánu dohledu Spojených států amerických (PCAOB – Public Company Accounting Oversight Board) a zástupce globální organizace orgánů dohledu (IFIAR – International Forum of Independent Audit Regulators), aby se s účastníky podělili o společné body zájmu, zejména v oblasti spolupráce mezi PCAOB a národními regulátory v EU. Zástupci IFIAR informovali o aktuálních projektech této organizace.