CZ

Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. byla znovu jmenována do Prezidia RVDA

Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. byla znovu jmenována do Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem od května 2019 na dobu 6 let. Prof. Karfíková je odbornicí v oboru finančního, daňového a pojišťovacího práva. Od roku 1975 působí na Univerzitě Karlově, Právnické fakultě a v současné době zastává funkci vedoucí katedry finančního práva a finanční vědy. V letech 1999 až 2006 byla členkou Legislativní rady vlády ČR. V současnosti je členkou vědecké rady Univerzity Karlovy, Právnické fakulty, členkou vědecké rady Fakulty právnické Západočeské univerzity, členkou rady Národního technického muzea v Praze, členkou rozkladové komise České národní banky, členkou Etického výboru České asociace pojišťoven, členkou kárného senátu Nejvyššího správního soudu, předsedkyní Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a místopředsedkyní Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.